ECOM 2.0 I-STORE

ECOM 2.0 I-STORE

On-line tirdzniecības sistēma ar interneta veikalu, kas ļauj automatizēt e-komercijas procesus un ir savietojama ar citām sistēmām.

ECOM 2.0 e-komercijas sistēma –

tā ir WEB platforma, kurā jūs varat ērti un pārskatāmi veikt visas ar savu tirdzniecības procesu saistītās darbības:
 • pieņemt un apstrādāt pasūtījumus;
 • automātiski izrakstīt un izsūtīt rēķinus, pavadzīmes u.c.;
 • izveidot individuālas vairāku līmeņu cenu lapas katrai klientu un partneru grupai;
 • pārvaldīt klientu maksājumus;
 • nodrošināt automātisku un vienotu datu apmaiņu ar piegādātājiem un izplatītājiem;
 • integrēt visu piegādātāju un ražotāju preces savā mājaslapā;
 • atvērt interneta veikala filiāli jebkurā citā valstī 24 stundu laikā;
 • pārvaldīt mājaslapas – interneta veikala saturu;
 • veikt mārketinga aktivitātes klientu piesaistei (akcijas, promo kodi, bonusi u.c.);
 • integrēties ar savām grāmatvedības un noliktavas uzskaites sistēmām;
 • integrēties ar dažādām apmaksas sistēmām, piemēram, PayPal;
 • redzēt pasūtījumu, mājaslapas apmeklējumu, pirktāko preču, pasūtījumu summu u.c. statistikas;
 • automātiski sūtīt e-pasta u.c. paziņojumus klientiem;
 • integrēties ar pārvadātāju sistēmām, piemēram, DHL, DPD u.c.;
 • izplatīt un pārdot savas preces B2B virzienā;
 • integrēties ar citām sistēmām, piemēram, eBay.com, Amazon.com un vēl…

ECOM 2.0: TIRDZNIECĪBA JAUNĀ LĪMENĪ

Ar ECOM 2.0 jūs varat pārvaldīt savus tirdzniecības procesus un interneta veikalu pavisam vienkārši un patīkami, turklāt ar kvalitāti, ko jutīs arī jūsu klienti!

SAZINETIES

ECOM 2.0 I-STORE iespējas:

Pasūtījumu pārvalde

Pārvaldiet pasūtījumus vienotā klientu pasūtījumu apstrādes centrā gan B2C, gan arī B2B jomās. Veiciet visu pasūtījumu apstrādes un pārvaldīšanas procesu vienā sistēmas modulī: mainiet pasūtījumu statusus, veiciet pasūtījumu priekšapstrādi, izmantojiet integrētu vidi darbībām ar ārējām sistēmām (piemēram, Amazon u.c.), nodrošiniet ērtu automātisku un manuālu informācijas nodošanu un saņemšanu ar Jūsu piegādātājiem u.c.

Pasūtījumu kārtošana

Visi Jūsu ienākošie pasūtījumi ir atrodami vienā cilnē – “Pasūtījumu administrēšana”.

Katram pasūtījumam tiek piešķirts atsevišķs ID numurs, pēc kura to var atrast kopējā sarakstā. Pēc vajadzības pasūtījumus var kārtot pēc to summas, apmaksas veida, izveidošanas datuma un citiem kritērijiem.

Pasūtījumu administrēšana, statusu maiņa

Atverot pasūtījuma kartīti, Jums ir iespēja administrēt/rediģēt pasūtījumu.

Jūs varat pievienot vai izdzēst pasūtītās preces, mainīt pasūtījuma statusu (un automātiski informēt par to klientu), pievienot par pasūtījumu atbildīgo personu un veikt citas ar pasūtījuma administrēšanu saistītas darbības.

Rēķinu un pavadzīmju automātiskā izveide un izsūtīšana

Izveidojiet rēķinus un pavadzīmes, fiksējiet visus maksājumus un pārvaldiet visu savu dokumentāciju vien divu klikšķu attālumā.

Sistēma automātiski ģenerē visus Jums nepieciešamos dokumentus, nodrošinot Jums ātru un vienkāršu nepieciešamo dokumentu apriti. Tāpat Jūs varat veikt dažādus rediģējumus un veikt citas izmaiņas savos dokumentos.

PRODUKTU IZVEIDE UN PĀRVALDE

Produktu kartīte ir ērts rīks, kas ļauj veikt produktu informācijas izmaiņas un papildinājumus. Produktu kartīte sistēmā tiek atvērta kā jauns logs, kurā jūs varat:

 • uzskaitīt cenas un veikt cenu izmaiņas;
 • uzskaitīt vairākas preču partijas, kurām ir dažādas cenas un skaits noliktavā;
 • ielādēt vai izveidot nosaukumus un aprakstus 6 dažādās valodās;
 • noformēt preču aprakstus teksta redaktorā un html kodā;
 • ielādēt attēlus kā no iekšējiem avotiem, tā arī no publiskajiem resursiem (līdz pat 9 resursiem katrai preces pozīcijai);
 • iestatīt katra produkta pasūtījuma nosacījumus;
 • iestatīt produkcijas gabarītus;
 • pievienot dažādus atribūtus, kā, piemēram, tehniskās īpašības, sastāvu u.tml.;
 • pārvaldīt publiskos (interneta resursā pieejamos) datus;
 • izveidot atsevišķas publisko resursu kategorijas ar iespēju automātiski publicēt tajās preču pozīcijas.

DARBĪBAS AR PRECĒM

Preču integrācija
Piegādātāja kartītē Jūs varat integrēt piegādātāja preces dažādos preces pieslēgšanas veidos. Piegādātāja datus iespējams augšupielādēt divos veidos: automātiski vai manuāli.

Manuāli iespējams integrēt datus no šādiem formātiem:
XML, XLS, CSV.
Automātiski iespējams integrēt datus no: citas ECOM sistēmas; Grabber rīka; FTP servera; E-pasta, XML apmaiņas vides u.c.
Pēc preču integrācijas Jūsu partnera preces ir pieejamas Jūsu sistēmā, un Jūs varat tās publicēt mājaslapā, nospiežot vien dažus peles klikšķus.

ELASTĪGA PREČU CENU VEIDOŠANAS SISTĒMA

Dažāda līmeņa cenu lapas

Sistēmā iespējams izveidot individuālas cenu lapas dažādām vajadzībām ar detalizētiem iestatījumiem un automātiskās aktivizācijas un deaktivizācijas datumiem (akcijas cenu lapas, cenu lapas izplatītājiem, cenu lapas atsevišķām klientu grupām u.c.).

Uzcenojuma lapas

Uzcenojuma lapa sniedz iespēju rediģēt preces, piegādātāja preču vai visas grupas preču cenu saskaņā ar savām vai tirgus vajadzībām. Vienreiz izrakstot uzcenojuma noteikumus, tie tiek automātiski pielietoti izvēlētajām piegādātāja vai grupas precēm.

Uzcenojumu iespējams rediģēt kā ar PHP skripta palīdzību, tā arī iestatot uzcenojuma procentuālo vai valūtas vērtību. Tāpat šo funkciju iespējams iestatīt atsevišķai klientu grupai (pastāvīgie klienti, jaunie klienti u.tml.), vai arī atkarībā no mārketinga aktivitātēm (atlaides, kuponi, promo akcijas utt.).

PUBLISKIE RESURSI

Interneta veikali

Jūs varat pieslēgt vairākus interneta veikalus, kuros tiek izvadīta dažāda produkcija un informācija par to, kā arī apkalpot tos visus vienā, vienotā apstrādes vidē. Sistēmā ir pieejama testa vide, kas ļauj pārbaudīt plānoto izmaiņu veikšanas rezultātus.

Tāpat Jums ir iespēja pārvaldīt un iestatīt mājaslapas saturu sistēmas interfeisā: jūs varat pievienot sadaļas, rediģēt to saturu, veikt darbības ar satura formatējumu, kā arī pārvaldīt banerus.

Konfigurācijas

Jums ir pieejamas dažāda veida publisko resursu un ar to saistīto procesu konfigurācijas:

 • resursa kodola konfigurācija ar datu attēlošanas iestatījumiem resursā;
 • pieejamo valodu kategoriju iestatīšana;
 • pirkuma noformēšanas procesa iestatīšana;
 • klientam nosūtāmo reģistrācijas un pirkuma veikšanas paziņojumu iestatīšana;
 • uzskaitīt cenas un veikt cenu izmaiņas;
 • kodu pievienošana Google servisiem (Analytics, Tag center);
 • maksājumu sistēmu iestatīšana (Swedbank Banklink, Firstdata u.c.);
 • XML failu ģenerēšana salīdzinājuma portāliem;
 • aptauju izveide ar atbilžu apkopošanu un statistikas izveidi u.c.

JŪSU PARTNERI

Aplūkojiet un iestatiet savus piegādātājus, izplatītājus un servisa centrus „Jūsu partneri” sadaļā. Jauno piegādātāju un viņa preces Jūs varat pavisam vienkārši integrēt sistēmā, kā arī automātiski vai manuāli publicēt tās savā mājaslapā (publiskajā resursā). ECOM 2.0 sistēmā to iespējams izdarīt, izveidojot piegādātāja kartīti.

Piegādātāju kartīte

Izveidojot piegādātāju kartīti, Jūs varat norādīt dažādu ar piegādātāju saistīto informāciju: datubāzes, bankas rekvizītus, kontaktus, realizācijas punktus, piegādes dienestus, piegādātāja sūdzības, pasūtījuma nosacījumus, preču atgriešanas nosacījumus, preču parametrus.

Tāpat Jūs varat iestatīt datu apmaiņu un nodrošināt ātru piegādātāja datu un nomenklatūras izdzēšanu sadarbības pārtraukšanas vai citas nepieciešamības gadījumā.

Izplatītāju kartīte

Veidojiet savu izplatītāju kartītes, kurās Jūs varat veikt vienkāršu un precīzu no izplatītājiem saņemamo datu kontroli, kā arī pielietot speciālu cenu piedāvājumu katram piegādātājam.

Interneta veikali

Jūs varat pieslēgt vairākus interneta veikalus, kuros tiek izvadīta dažāda produkcija un informācija par to, kā arī apkalpot tos visus vienā, vienotā apstrādes vidē. Sistēmā ir pieejama testa vide, kas ļauj pārbaudīt plānoto izmaiņu veikšanas rezultātus.

Tāpat Jums ir iespēja pārvaldīt un iestatīt mājaslapas saturu sistēmas interfeisā: jūs varat pievienot sadaļas, rediģēt to saturu, veikt darbības ar satura formatējumu, kā arī pārvaldīt banerus.

Piegādes servisi

Jūs varat pievienot un iestatīt piegādes servisus ar dažādiem cenu aprēķina principiem, kā arī izmantot automātiskā piegādes cenu aprēķina mehānismu brīdī, kad tiek veikts pasūtījums. Jums ir iespēja iestatīt pārvadātāju darba laikus un veikt viņu maršrutu plānošanu. Tāpat Jūs varat iestatīt automātisko datu apmaiņu ar pārvadātāju, izmantojot API, kā arī izveidot servisa centrus, iestatot to automātisko pielietošanu atkarībā no preces piegādātāja un ražotāja

Garantijas taloni un servisa centri

Ja Jūs piedāvājat arī preču garantiju, Jūs varat izveidot savus garantijas talonus un to šablonus. Sistēmā iespējams izveidot servisa centrus un iestatīt automātisku to pielietošanu atkarībā no preces piegādātāja un ražotāja.

NOLIKTAVAS PĀRVALDE

ECOM 2.0 sistēmā ir pieejams vienkāršots noliktavas pārvaldes modulis. Tajā Jūs varat pieņemt un izsniegt preces, pārvietot tās, kā arī veikt dažādas darbības ar precēm, piemēram, marķēt preces atkarībā no to tālākās izmantošanas un ģenerēt to iekšējo svītru kodu. Tāpat noliktavas pārvalde sniedz iespēju redzēt noliktavu esošo stāvokli, visus saistītos dokumentus (ienākošās un izejošās pavadzīmes, iekšējās pārvietošanas pavadzīmes un inventarizācijas) un veikt vispārēju noliktavas pārvaldi.

Preču pieņemšana

Jūs varat pieņemt preces noliktavā vairākos veidos:

 • Pieņemt preci no piegādātāja ar pavadzīmi;
 • Pieņemt preci no citas noliktavas;
 • Pieņemt atgriezto preci;
 • Reģistrēt preces vienību manuāli.

Preces izsniegšana vai pārvietošana

Šajā ECOM sistēmas sadaļā tiek piefiksēta preces izsniegšana vai pārvietošana. Jūs varat izvēlēties, kur tiek pārvietota prece: klientam (ar pavadzīmi, čeku, līzingu u.c.); loģistikai (kura veic preces piegādi klientam ar visiem Jūsu piedāvātajiem piegādes veidiem); pārvietot preci uz citu noliktavu; nodot preci servisam; norakstīt to; atgriezt preci piegādātājam u.c.

Darbības ar precēm

Šajā sadaļā Jums ir iespēja veikt dažādas darbības ar precēm. Jūs varat atsaistīt preci no pasūtījuma un pārvietot to uz noliktavu, sinhronizēt noliktavā reāli esošās preces ar piegādātāja preču katalogu, kā arī veikt preču inventarizāciju.

STATISTIKA

ECOM 2.0 sistēma piedāvā visu veidu statistiku par Jūsu precēm, piegādātājiem, pirkumiem, mājaslapu u.c. Šādu statistiku analīze ļauj Jums saprast, ko Jūsu klienti vēlas tieši tagad, ko viņi pirka vakar vai kas viņiem bijis aktuāls pirms gada.

Šīs informācijas pamatā Jūs varat veikt nepieciešamās izmaiņas klientu piesaistei un mārketinga aktivitāšu plānošanai.

FILIĀLE JEBKURĀ VALSTĪ

Atveriet interneta veikala filiāli jebkurā valstī 1 dienas laikā.

Atrodiet partneri vajadzīgajā reģionā, vienojieties par peļņas sadali un sniedziet viņa darbībai pilnībā gatavu interneta veikalu. Mēs palaidīsim partnera interneta veikala sistēmu jebkurā valstī 1 diennakts laikā!.

MĀRKETINGA AKTIVITĀTES

Izmantojiet mārketinga iespējas savam veikalam un piesaistiet vēl vairāk klientu!

ECOM 2.0 sistēmā Jūs varat izveidot dažādas mārketinga aktivitātes – promo kodus, bonusa sistēmas, izsūtīšanas, akcijas u.c. Izmantojiet uzcenojuma lapas ērtai cenu iestatīšanai atkarībā no Jūsu mārketinga aktivitātēm (atlaides, promo akcijas utt.).

Tāpat Jūs varat izvietot un pārvaldīt banerus, iestatīt aksesuāru u.c. saistīto preču attēlošanas principus un veikt citas klientu piesaistes un produkcijas pārdošanas aktivitātes.

SISTĒMU INTEGRĀCIJAS

Savienojiet savu ECOM 2.0 sistēmu ar Jūsu uzskaites sistēmām (ja tās paredz šādu iespēju), ar jebkuru bankas sistēmu (radot iespēju klientam veikt pasūtījuma apmaksu uzreiz pēc tā noformēšanas), kā arī ar loģistikas uzņēmumiem (Omniva, Venipak u.c.), kas ļauj veikt pilnīgas informācijas apmaiņu ērtai un ātrai datu sinhronizācijai.

B2B SISTĒMA

Aktivizējiet piedāvātos B2B (business to business) moduļus un radiet iespēju potenciālajiem partneriem jūs atrast online, kā arī iegūstiet papildu iespējas palielināt savu apgrozījumu. B2B sistēma tāpat nodrošina Jums vienotu XML datu, elektronisko dokumentu u.c. informācijas apmaiņas rīku.

ECOM 2.0 sadaļā „B2B sistēma” ir iespējams iestatīt savu B2B sistēmu: Jūs varat izvēlēties cenu lapu sadaļā „Cenu veidošana”, iestatīt piegādes noteikumus „Piegādes parametru iestatīšanas” logā, kā arī iestatīt sistēmas interfeisu „Interfeisa iestatīšanā”.

MOBILAIS AĢENTS

Mobilais aģents – tā ir ECOM 2.0 sistēmas funkcija, kas ļauj Jūsu aģentiem pieslēgties sistēmai no mobilajām ierīcēm, veicot dažādas darbības tajā: veikt pasūtījumus, plānot savus maršrutus, izveidot uzdevumus kā aģentam, tā arī citiem lietotājiem, veikt klientu vizīšu uzskaiti ar vizītēs pavadītā laika fiksēšanu.

Tāpat mobilais aģents sniedz iespēju izveidot produkcijas katalogus PDF formātā, kā arī uzglabāt visus izveidotos un izmantotos katalogus vienā arhīvā.

PUBLISKAIS API

Šajā sadaļā Jūs varat iestatīt informācijas nodošanas procesu Jūsu partneriem. Jūsu partnerim tiek nosūtīta saite, kuru atverot, viņš var redzēt visu informāciju XML formātā.

PriceSpy CENU ANALĪTIĶIS

PriceSpy rīks pārbauda un paziņo konkurentu produktu cenas un to izmaiņas. Jūs varat izmantot šo rīku savā cenu veidošanā un automātiski vai manuāli iestatīt preču cenas, balstoties uz konkurentu cenu piedāvājumiem.

Izmantojiet šo rīku, lai vienmēr būtu soli priekšā konkurentiem un piedāvātu labākās cenas tirgū!

AUTOMĀTISKA DATU APMAIŅA

Visa informācija par pasūtījumiem, pavadzīmēm, dati par parādniekiem, preču atgriešanas, sūdzību u.c. dati cirkulēs automātiski starp jums un jūsu partneriem, ietaupot jūsu laiku un darbu.

MENEDŽERU PALĪDZĪBA

Mūsu menedžeri palīdzēs jums jaunu projektu un ieceru realizācijā, kā arī palīdzēs izprast sistēmas darbību konsultējot, palīdzot to iestatīt, kontrolējot projekta darba spēju u.c.

DATU SAVĀKŠANA (“DATA POOLING”)

Papildus manuālam datu importam vai importam no esošajām sistēmām piedāvājam datu savākšanu no dažādiem svešiem avotiem. Mēs varam savākt datus, izmantojot FTP, importēt datus no citām B2B sistēmām, ‘nograbbot’ no svešiem interneta veikaliem (vai saņemt no tiem datus caur XML), kā arī automātiski izmantot jūsu datu failus (piemēram, Excel), izmantojot E-mail (ECOM var pieslēgties jūsu E-mail kontam un meklēt datus tur).